top of page

Terms and conditions

Terms and conditions

ALLMÄNNA VILLKOR – ALLMÄNT

1. ALLMÄNT

Co-X AB (org.nr 559384-1272) (hädanefter kallad “Depart.a.mental”, "oss" eller "vi") tillhandahåller en marknadsplats i form av fysisk butik på Westfield Mall Of Scandinavia samt online på Depart-a-mental.com, där ett antal säljare ("Säljare") erbjuder sina produkter för försäljning till kunder (hädanefter kallad "du"). Genom att lägga en order på depart-a-mental.com ingår du ett köpeavtal med den specifika Säljaren av produkterna. Depart-a-mental.com är inte en part i ditt köpeavtal av produkter från Säljare, såvida inte Depart-a-mental agerar Säljare eller annat har avtalats. Vi underlättar ditt användande av Depart-a-mental.com genom att erbjuda olika tjänster, bland annat kundtjänst, olika betalningsalternativ och en inspirerande upplevelse.


Villkoren i detta dokument ("Depart-a-mentals villkor") samt tillämpliga villkor från din specifika Säljare ("Säljarens villkor") benämns tillsammans som villkoren ("Villkoren") och gäller för dig som kund. Du hittar Säljarens villkor under "Våra Säljare" på Depart-a-mental.com. Genom att använda Depart-a-mental.com och/eller lägga en order, godkänner du att följa Villkoren. Dessa Villkor och andra avtal som vi eller Säljaren kan ingå med dig, från tid till annan, styr din relation med oss respektive Säljaren, samt alla därtill uppkomna frågor. Försäkra dig om att du har läst igenom och förstått alla villkor innan du lägger din order. I händelse av avvikelse mellan bestämmelserna i Säljarens villkor och Depart-a-mentals villkor har Depart-a-mentals villkor företräde framför Säljarens villkor.


De Villkor som gäller för din order är de Villkor som finns på Depart-a-mental.com vid den tidpunkt du lägger din order. Vi förbehåller oss rätten att ändra Depart-a-mentals villkor, och Säljare förbehåller sig rätten att ändra Säljarens villkor, vid behov utan att meddela dig på förhand.


Orderläggning kan endast göras av personer över 18 år, som inte står under förmyndarskap eller agerar i egenskap av juridisk person, och som är bosatta i Sverige.


Att produkter eller tjänster tillhandahålls på Depart-a-mental.com vid en viss given tidpunkt är inte en garanti för att dessa produkter eller tjänster alltid är tillgängliga. Vi och Säljaren förbehåller oss rätten att när som helst sluta sälja en produkt samt vägra att verkställa din order.


För att kunna tillhandahålla bästa möjliga upplevelse för våra kunder måste vi säkerställa att våra tjänster fungerar smidigt. I samband med att du godkänner dessa Villkor, förstår och godkänner du att inte (i) publicera, överföra, distribuera på nytt, ladda upp eller främja någon kommunikation eller innehåll som skulle kunna skada eller ha en negativ effekt på vårt företag, vår verksamhet, våra produkter eller tjänster; (ii) agera på ett sätt eller använda en enhet som begränsar, hindrar, stör eller helt stoppar någon annan användare från att använda webbplatsen Depart-a-mental.com, eller som påverkar webbplatsens säkerhet eller (iii) använda någon enhet eller försöka använda någon sökmotor, programvara, verktyg, agent, skript eller annan enhet eller mekanism (inklusive, och utan begränsningar, spindlar, botprogram, krypare, avatarer eller intelligenta agenter) för att navigera eller söka på webbplatsen eller kopiera innehåll från webbplatsen. När det gäller användare som bryter mot denna klausul eller någon annan klausul i dessa villkor förbehåller vi oss rätten att omedelbart neka dem tillgång till webbplatsen och stänga ner deras konton.


2. PRISER OCH LEVERANSAVGIFTER

De priser som anges på Depart-a-mental.com är inklusive lagstadgad mervärdesskatt (moms), om moms tillämpas.


3. ORDER/INGÅENDE AV AVTAL

 

Du godkänner ordern genom att ange din email och genomför köpet via din egen mobil eller en terminal på plats. När du betalningen är godkänd är ordern genomförd. Säljaren får betalt i samma stund som betalningen dras från ditt konto. Depart-a-mental.com tar ej emot någon betalning från dig, utan hela summan går direkt till Säljaren. Kvitto skickas till den email du anger vid köpet. Depart.a.mental har rätt att skicka transaktionella email till dig, såsom kvitton på köp och returer å Säljarens räkning. Eftersom du köper direkt av Säljaren kan även denna skicka transaktionella emails till dig.  

 

Du behöver ange en korrekt e-postadress och informera Depart-a-mental.com om din e-postadress ändras.


4. LEVERANS

Depart-a-mental.com är ansvarig för att leverera din order å Säljarens vägnar om Säljaren har placerat sitt lager hos Depart.a.mental eller tillgängliggjort det på andra sätt så att Depart.a.mental kan leverera din order å säljarens vägnar.


En order kan bestå av köp från flera Säljare, och eftersom produkten levereras till dig direkt från Säljaren, kan det innebära att din order innehåller flera kvitton från olika Säljare.


5. RETURER, REKLAMATIONER OCH ÅNGERRÄTT

 

5.1 ALLMÄNT
Säljaren är ansvarig för att hantera returer, ditt utövande av ångerrätt och reklamationer av sina produkter. Detaljer gällande detta regleras i Villkoren, och ska följa alla lagstadgade krav och bestämmelser om försäljning av produkter i ditt land.
Alla produkter som returneras till den aktuella Säljaren ska vara i samma skick som de var i vid leveransen till dig.

 

Detta innebär att varorna inte får ha skadats, nedsmutsats, tvättats, ändrats eller burits (annat än för att prova produkten) och att alla märken, lappar och etiketter är intakta. Tänk på att Säljaren inte accepterar returer av underkläder, badkläder, piercingsmycken, skönhetsprodukter eller kosmetika på grund av hälso- och hygienskäl, om inte annat överenskommits med Säljaren. Särskilda villkor om återbetalning för inköp av välgörenhetsprodukter från en Säljare (såsom presentkort för donationer) anges i Säljarens villkor.


Eftersom Depart-a-mental.com är en marknadsplats där många Säljare erbjuder produkter till försäljning behandlas varje leverans från varje enskild Säljare separat, och alla frågor som rör returer, ångerrätt, reklamationer, m.m. hanteras direkt mellan dig och den aktuella Säljaren

 

Säljaren kan välja att tillåta att den fysiska butiken, Depart-a-mental, att ta emot returer och byten för Säljarens räkning. 


5.2. ÅNGERRÄTT
Vid köp i butik har du ingen ångerrätt. Men många Säljare tillåter returer för kundnöjdhetens skull. Detta kan anges på depart-a-mental.com eller av säljare i Depart.a.mental butiken. 


5.3. RETURER
Vid köp i butik har du inte rätt att returnera varorna om det inte är en reklamation, vilket du gör direkt till säljaren. Men många Säljare tillåter returer för kundnöjdhetens skull. Detta kan anges på depart-a-mental.com eller av säljare i Depart.a.mental butiken. 


5.4 REKLAMATIONER
Om du får varor som är defekta eller inte överensstämmer med din order eller produktinformationen på Depart-a-mental.com, ska du underrätta Säljaren omgående via deras email, som finns på kvittot, och följa de instruktioner som Säljaren anger.
När Säljaren godkänt din reklamation får du en återbetalning av priset för produkten förutsatt att du har underrättat Säljaren inom den tid som gäller för att du ska få nyttja reklamationsrätten. Många Säljare tillåter reklamationer via depart.a.mental för kundnöjdhetens skull. Detta kan hanteras via info@depart-a-mental.com eller av säljare i Depart.a.mental butiken efter kontakt med Säljaren. 

 


5.5. KONTAKTA SÄLJAREN FÖR BYTEN OCH REKLAMATIONER
Om du vill byta eller reklamera din order eller delar av din order, vänligen skicka ett meddelande till Säljaren via deras email. Var noga med att returnera produkten till rätt Säljare (dvs den Säljare du mottagit produkten från).

 
5.6. ÅTERBETALNING
Återbetalning kommer företrädesvis ske med samma betalningssätt som du använde vid beställningstillfället. Återbetalning görs snarast möjligt, under förutsättning att din återbetalning har accepterats av Säljaren och att Säljaren har mottagit produkterna eller bevis på att du har skickat tillbaka produkterna i rätt skick.

 


6. BETALNINGSSÄTT
Du kan betala din order med kreditkort eller betalkort eller andra betalalternativ som är tillgängliga vid ditt köptillfälle på Depart-a-mental.com.


Du anger dina betalningsuppgifter när du lägger ordern genom att använda ett giltigt betalkort. Depart-a-mental.com förbehåller sig rätten att kontrollera betalkortets giltighet, att utrymme för debitering av ordens värde finns och att dina adressuppgifter stämmer. Vi kan neka köp till följd av dessa kontroller.
Observera att vi inte godkänner presentkort, värdecheckar, checkar eller kontanter som betalningssätt på Depart-a-mental.com


7. VÅRT ANSVAR

Såvida Depart-a-mental.com inte agerar Säljare, är Depart-a-mental.com inte en part i transaktionen mellan dig och Säljaren. Depart-a-mental.com är inte ansvariga för andra Säljares handlingar, inklusive men inte begränsat till, försäljning av produkter till dig och/eller Säljarens leverans av produkter till dig.


Inget i dessa Villkor utesluter eller begränsar Depart-a-mental.com ansvar där det vore olagligt att begränsa eller utesluta sådant ansvar.


Om vi bryter mot Depart-a-mental.com villkor är vår ansvarsskyldighet begränsad till förluster som är en rimligt förutsebar konsekvens av överträdelsen.
Depart-a-mental.com ansvarar inte för indirekta förluster som uppstår till följd av den huvudsakliga förlusten eller skadan, till exempel utebliven vinst eller förlorade affärsmöjligheter, eller för Säljarens underlåtelse att leverera produkterna eller uppfylla något annat åtagande enligt dessa Villkor där denna underlåtelse beror på omständigheter som ligger utanför vår kontroll (force majeure).


Vår maximala ansvarsskyldighet gentemot dig för eventuella förluster eller skador som uppstår i samband med din order eller orderläggning på Depart-a-mental.com är begränsade till det totala beloppet för din order.
Säljaren godtar ansvarsskyldighet för produkterna. Om du har problem med en produkt som du har köpt genom Depart-a-mental.com från en Säljare, bör du alltid registrera ett klagomål via info@depart-a-mental.com. Klagomålet kommer då att skickas till Säljaren, och om du inte kan lösa tvisten med Säljaren bör du kontakta Depart-a-mental.coms kundtjänst. Du kan också skicka ditt klagomål till EU:s plattform för tvistlösning på nätet (ODR-plattformen).


ODR-plattformen erbjuder konsumenter och näringsidkare inom EU möjlighet att utanför domstol försöka lösa tvister om klagomål på varor som köpts online. Portalen är utformad som en användarvänlig och interaktiv webbplats som är kostnadsfri och tillgänglig på alla officiella EU-språk. Genom att använda ODR-plattformen kan konsumenten och näringsidkaren hitta ett organ för tvistlösning och sedan gå igenom processen för att hitta en lösning på konsumentens klagomål. ODR-plattformen hittar du här: http://ec.europa.eu/odr.


8.FÄRGER

Vi strävar efter att på ett så korrekt sätt som möjligt visa produkternas egenskaper, inklusive komposition och färger. Färgen du ser på Depart-a-mental.com är dock beroende av din datorskärm, och vi kan inte garantera att din dator visuellt kan återge färger korrekt.


9. GARANTI

Om de produkter du har köpt är defekta, tillämpar Säljaren gällande konsumentlagstiftning. Om du inte är nöjd med dina produkter på grund av uppenbara material- eller fabrikationsfel, inklusive skador som har uppkommit under transport – informera Säljaren genom att skicka ett meddelande till Säljaren via info@depart-a-mental.com.


10. ÖVERLÅTELSE

Depart-a-mental förbehåller sig rätten att till tredje part överlåta, överföra eller pantsätta alla tjänster, ansvarsskyldigheter eller krav i förbindelse med betalningar och andra tjänster.


11. KLAUSULERS GILTIGHET

Om en eller flera bestämmelser i detta avtal bedöms vara ogiltiga eller döms ut som verkningslösa av någon domstol eller tillsynsmyndighet, skall detta inte påverka återstående avtalsbestämmelsers giltighet.


12. ÄGANDERÄTT

Alla immateriella rättigheter, såsom varumärken och upphovsrätt, på Depart-a-mental.com, tillhör Unibail Rodamco Westfield AB och dess dotterbolag eller licensgivare. All användning av Depart-a-mental.com eller dess innehåll, inklusive kopiering eller lagring av sådant innehåll i dess helhet eller delar därav, annat än för ditt eget personliga, icke-kommersiella bruk, är förbjudet utan tillåtelse av Depart-a-mental. För undvikande av tvivel påpekas att Depart-a-mental.com inte har några immateriella rättigheter i de produkter som Säljaren erbjuder till försäljning via Depart-a-mental.com.


Depart-a-mental.com respekterar tredje parters rättigheter och tillåter inte medvetet någon försäljning av förfalskade produkter.


13. BOLAGSINFORMATION

Depart-a-mental.com är ett varumärke som ägs av Unibail Rodamco Westfield AB och handhavs av Co-X AB

 

14. KUNDTJÄNST

Om det är något av ovanstående Villkor du inte förstår eller om du har frågor eller kommentarer, kontakta vår kundtjänst via e-post på info@depart-a-mental.com

 

Datum: 2023.09.12

bottom of page